Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, Θεσσαλονίκης

Φέραμε εις πέρας ένα απαιτητικό έργο, στην εκκλησία του πολιούχου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψην την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της εκκλησίας 5ου αιώνα μ.Χ. αλλά και την σημαντικότητα του Αγίου στον ευρύτερο παγκόσμια ορθόδοξο κόσμο.