1ος Βρεφονηπιακός σταθμός Κομοτηνής-Τοποθέτηση Μοκετών

Μελέτη χώρου & τοποθέτηση μοκετών σε πάλ χρώματα για ξεκούραστα και πάντα ευδιάθετα παιδιά.