Μελέτη χώρου & τοποθέτηση μοκετών σε πάλ χρώματα για ξεκούραστα και πάντα ευδιάθετα παιδιά.  

Τοποθέτηση χαλιών στα κλίτη του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονικής

Φέραμε εις πέρας ένα απαιτητικό έργο, στην εκκλησία του πολιούχου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψην την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της εκκλησίας 5ου αιώνα μ.Χ. αλλά και την σημαντικότητα του Αγίου στον ευρύτερο παγκόσμια ορθόδοξο κόσμο.