Χειροποίητοι τάπητες, απο τα θεία δώρα της μάνας γής.

Βαμβάκι - μαλλι - μετάξι