Χαλί. Μια παλιά ιστορία.

Που ταυτίζεται με τις αξίες της οικογένειας μας τα τελευταία 100 χρόνια.